Bralna značka Ostržek

Namen načina življenja predšolske bralne značke v našem vrtcu je usmeritev otroka h knjigi, spodbujanje družinskega branja, sodelovanje vrtca s splošno knjižnico ter družinski obisk splošne knjižnice.

Projekt predšolska bralna značka poteka pod okriljem MZPM Velenje, vključimo pa tudi knjižnico Šmartno ob Paki.

Ob pričetku otroci organizirano s skupino obiščejo knjižnico, kjer jim knjižničarka razkaže otroški oddelek ter pripravi pravljično urico. Za osvojitev bralne značke morajo prebrati oz. povedati vsebino treh knjig in se naučiti eno deklamacijo. Vzgojiteljice vodijo evidenco povedanih pravljic in deklamacij.

(Visited 14 times, 1 visits today)