Svet zavoda

 SVET ZAVODA
 
a)    Sestava 
Svet zavoda je sestavljen iz 11-ih članov (5 predstavnikov strokovnih delavcev šole in vrtca, 3 predstavnikov Sveta staršev šole in vrtca ter 3 predstavnikov ustanovitelja Občine Šmartno ob Paki).
 
1.     Člani Sveta zavoda so:
 
Predstavniki strokovnih delavcev šole:
·         Metka Krevzel (predsednica),
·         Katarina Čokl (namestnica predsednice)
·         Andreja Škruba (članica),
·         Mihaela Vodopivec (članica).
 
Predstavnica strokovnih delavcev vrtca:
·         Tatjana Lemež (članica). 
 
Predstavnika Sveta staršev OŠ bratov Letonja:
·         Bojana Grm,
·         Dejan Vodovnik. 
     
Predstavnik Sveta staršev Vrtca Sonček:
·         Mateja Ažman. 
    
Predstavniki ustanovitelja:
·         Drago Kovač,
·         Roman Šabec,
·         Alenka Kukovec.    
 
b) Načrt dela 
 
Svet zavoda bo v šol. letu 2018/2019 v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Poslovnikom sveta zavoda:
·         pregledal, obravnaval in potrdil LDN za šol. leto 2018/19 za Vrtec Sonček in OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki;
·         obravnaval in potrdil Letno in poslovno poročilo za leto 2018 in samoevalvacijsko poročilo za Vrtec Sonček in OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki za leto 2018;
·         ocenil delovno uspešnost ravnatelja v letu 2018;
·         obravnaval poročilo inventurne komisije;           
·         se seznanjal in potrjeval predvidene zaposlitve za Vrtec Sonček in Osnovno šolo bratov Letonja Šmartno ob Paki;
·         obravnaval morebitne pritožbe;
·         obravnaval aktualno problematiko.
(Visited 16 times, 1 visits today)