Uvod v Ostržkovo bralno značko

Predšolska bralna značka je projekt spodbujanja družinskega branja in obiskovanja knjižnice. S skupnim branjem in obiskovanjem knjižnice tako spodbujamo, de že predšolski otroci dobijo pozitivne navade, povezane s knjigo. Ko otrok povzame, kar je s starši/odraslimi skupaj prebral, tudi ustvari svoje razumevanje slišanega in se tako nauči o prebranem tudi razmišljati. FOTO

(Visited 70 times, 1 visits today)