Poletna rezervacija in izpisi

Ker čas zelo hitro beži in je pred nami že konec šolskega leta in poletne počitnice, vas seznanjamo z nekaterimi informacijami glede poletne rezervacije, začasnega izpisa in izpisa iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki.   Poletna rezervacija se lahko koristi samo v mesecu juliju in avgustu. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za najmanj en in za največ dva cela meseca. Za najavo poletne rezervacije priporočamo, da starši to uredite vsaj 15 dni pred začetkom koriščenja, saj imajo občine doplačnice različne datume najave (Občina Šmartno ob Paki ima rok najave vsaj 8 dni pred pričetkom koriščenja). Vloge za koriščenje poletne rezervacije dobite pri vzgojiteljici vašega otroka ali v tajništvu vrtca. Možnost in odstotek plačila poletne rezervacije bomo obračunali, tako kot določa občina, ki je na veljavni odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen.   V primeru, da starši otroka začasno izpišejo iz Vrtca Sonček, se staršem zaračuna stroške, ki nastanejo z začasnim izpisom. Vlogo dobite pri vzgojiteljicah ali v tajništvu vrtca in jo je potrebno oddati najkasneje 15 dni pred dejanskim začasnim izpisom. Vsem staršem, ki se tega roka ne bodo držali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma začasnega izpisa. Možnost in odstotek plačila začasnega izpisa je odvisen od občine, ki je na veljavni odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen.   Otroka je možno izpisati iz Vrtca Sonček na začetku in v sredini meseca (1. in 15. v mesecu). Za otroka, ki je bil izpisan iz vrtca v sredini meseca, se zaračuna polovični znesek oskrbnine. Obrazce za izpis dobite pri vzgojiteljicah ali v tajništvu vrtca. Vsi starši, ki nameravajo izpisati otroka iz Vrtca Sonček (tudi tisti, ki gredo septembra 2019 v šolo), morajo vlogo oddati  v tajništvo vrtca, in sicer vsaj 15 dni pred dejanskim izpisom. Vsem staršem, ki tega roka ne bodo upoštevali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma izpisa. Ker čas zelo hitro beži in je pred nami že konec šolskega leta in poletne počitnice, vas seznanjamo z nekaterimi informacijami glede poletne rezervacije, začasnega izpisa in izpisa iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki.   Poletna rezervacija se lahko koristi samo v mesecu juliju in avgustu. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za najmanj en in za največ dva cela meseca. Za najavo poletne rezervacije priporočamo, da starši to uredite vsaj 15 dni pred začetkom koriščenja, saj imajo občine doplačnice različne datume najave (Občina Šmartno ob Paki ima rok najave vsaj 8 dni pred pričetkom koriščenja). Vloge za koriščenje poletne rezervacije dobite pri vzgojiteljici vašega otroka ali v tajništvu vrtca. Možnost in odstotek plačila poletne rezervacije bomo obračunali, tako kot določa občina, ki je na veljavni odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen. V primeru, da starši otroka začasno izpišejo iz Vrtca Sonček, se staršem zaračuna stroške, ki nastanejo z začasnim izpisom. Vlogo dobite pri vzgojiteljicah ali v tajništvu vrtca in jo je potrebno oddati najkasneje 15 dni pred dejanskim začasnim izpisom. Vsem staršem, ki se tega roka ne bodo držali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma začasnega izpisa. Možnost in odstotek plačila začasnega izpisa je odvisen od občine, ki je na veljavni odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen. Otroka je možno izpisati iz Vrtca Sonček na začetku in v sredini meseca (1. in 15. v mesecu). Za otroka, ki je bil izpisan iz vrtca v sredini meseca, se zaračuna polovični znesek oskrbnine.   Obrazce za izpis dobite pri vzgojiteljicah ali v tajništvu vrtca. Vsi starši, ki nameravajo izpisati otroka iz Vrtca Sonček (tudi tisti, ki gredo septembra 2019 v šolo), morajo vlogo oddati  v tajništvo vrtca, in sicer vsaj 15 dni pred dejanskim izpisom. Vsem staršem, ki tega roka ne bodo upoštevali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma izpisa.

(Visited 144 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...