Mali sonček

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Program je namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem.

(Visited 161 times, 1 visits today)